با سلام و احترام…
اقای دکتر راه و درمانی که عوارض نداشته باشه برای بزرگ تر شدن الت تناسلی دارین یا نه؟
در صورت امکان اگر دارین روش نوبت دهی حضوری رو بدین که تشریف بیارم مطب