ببخشید اما چند روزی هست بالای الت تناسلیم وسمت چپیه غده مانند، ایجاد شده که زیر پوست هست ولی وقتی دست میزنم حس میشه من ۱۶ سالمه پسرم و مشکلی در ادرار ندارم میخواستم ببینم خطرناکه یا نه؟؟؟

نظر خود را بنویسید