با سلام 58 ساله هستم و بعلت مشگل در دفع ادرار سیستوسکپی شدمدر ناحیه پولبار تنگی وجود داشت و جلوی ورومونتانوم یک توده سیستیک با پدیکل باریک داشت که مثل جک والو عمل میکرد احتمالا اوتریکل پروستات در مثانه سنگ و توده نداشت و ترابکولاسیون خفیف رویت شد ممکن هست راهنمایی کنید ضمنا سال گذشته بغلت سنگ 11میلی سنگ شکن

نظر خود را بنویسید