سلام فردی ۱۵ ساله هستم و جدیدا مایعی لزج اور و شیری مانند بعد از ادرار به صورت قطره قطره و زمانی که فشار میدهم خارج میشود آیا باید به دکتر مراجع کنم و مشکل جدی هستش ؟

نظرات (1)

سلام ترشحات طبیعی پروستات هست

Comments are closed.