سلام آقای دکتر یه سوالی داشتم. من متاهل هستم ولی یکسالی هست بخاطر شرایط کاری از همسرم دورم و طبیعتافعالیت جنسی هم نداشتم. پیش ازین ها و در مجردی هر دو سه هفته یکبار هنگام دفع مدفوع مایع سفید رنگ غلیظی چند قطره با زور زدن از مجرای ادرار خارج میشد ولی توی این یکسال تقریبا هر روز بعد از ادرار مایع سفید رنگ رقیقی هر بار یکی دو قطره بعد ادرار از بدنم خارج میشه و موقع خروجش هم یخرده کمی احساس لذتی بهم دست میده خیلی کم البته.و دیگه ازون مایع سفید رنگ غلیظ دوران مجردی خبری نیست. طبیعیه؟

نظرات (1)

سلام ترشحات طبیعی پروستاته

Comments are closed.