سلام آقای دکتر
خودم سعی کردم ماساژ پروستات انجام بدم
به چیزی تقریبا سفت هم انگشتم رسید
اما نه حس خاصی داشت نه اتفاق خاصی افتاد
آیا روش خاصی داره ؟