بنده ٢۵ سالمه و آلتم در حالت نعوظ هم طول و هم قط کمی داره برای جراحی و افزایش سایز نیاز دارم واقعا از نظر روحی خیلی داره اذیتم میکنه و زندکیم رو دجار اختلال داره میکنه متاهل هستم

نظرات (1)

Comments are closed.