سلام دکتر، آیا میشود قرص فینوپروست ۵ را بجای امنیک جهت کنترل پروستاتیت استفاده کرد؟ ممنون