سلام
خسته نباشید
از موقعی که بنده خاطرم هست بیضه چپم بصورت افقی در کیسه بیضه قرار داشته
در نوزادی همین بیضه داخل شکمم بوده ک با عمل خارج شده
هیچ وقت هم هیچ مشکل و دردی هم نداشتم
فقط همین قرارگیری غیرطبیعیش بخاطر استخدامیی ک در پیش دارم منو نگران کرده
باتشکر از شما