سلام دکتر من قبل از اقدام برای فرزند دوم آزمایش اسپرم گرفتم تا از وضعیت خود با خبر شوم. تصویر آزمایش را برای شما ارسال میکنم تا از مورد مشکوکی که در آن هست با شما مشورت نمایم.