سلام دکتر من قبل از اقدام برای فرزند دوم آزمایش اسپرم گرفتم تا از وضعیت خود با خبر شوم .تصویر آزمایش رو براتون میفرستم تا در مورد مشکوکی که در آن هست با شما مشورت نمایم.