ببخشید در مورد دخترم که فولنس خفیف داره میشه درموردش توضیح بدیدخطرناکه؟اصلافولنس چی هست؟؟من میترسم البته آزمایشم داد عفونت داشت میشه علتش عفونت باشه؟؟تو رو خدامیشه بگید خطرناکه دراین سن سه سالگی آخه آزمایشم داد عفونت داشت اصلا فولنس چی هست؟؟ یعنی علتش برگشت ادراره😥یعنی علتش عفونت نیست که قبلا رفع شده

نظرات (1)

سلام،فولنس یعنی تورم ،میتونه یه عاملش بعلت مصرف مایعات زیاد حین سونوگرافی باشه

نظر خود را بنویسید