سلام ببخشید من چند وقته فشار ادرار کم شده نه اینکه قطره قطره بیاد فقط از حالت عادیش یکم فشار کم شده . وقتی هم که میدوم یا فوتبال بازی میکنم احساس درد خیلی کم پیدا میکنم چند وقته هم هست خیلی حساس شده آم ( یا همون وسواس )