آیا در عمل فتق پسر ۱۴ ماهه باتوجه به اینکه بیصه هاش خوب وطبیعی و در اسکروتوم انو درپایین هم لمس میشن،عمل فیکساسیون بیضه ضروری است؟

نظرات (1)

نظر خود را بنویسید