بیضه چپ بین 1 تا 2 سانت پایین تر از بیضه راست می باشد و زاویه 2 بیضه نسبت به بدن در بیشتر مواقع متفاوت است. سن 21. مصرف هیچگونه مخدری ندارم . سیگار و الکل به میزان کم.

نظرات (1)

نظر خود را بنویسید