بیضه چپ بین ۱ تا ۲ سانت پایین تر از بیضه راست می باشد و زاویه ۲ بیضه نسبت به بدن در بیشتر مواقع متفاوت است. سن ۲۱. مصرف هیچگونه مخدری ندارم . سیگار و الکل به میزان کم.

نظرات (1)

نظر خود را بنویسید