باسلام خدمت اقای دکتر بنده واریکوسل گرید۳عمل کردم ۱۱روز گذشته از عمل هنوز بیضه ها ورم داره ایا این طبیعی هست یانه؟ومطلب دیگر که من شب همیشه چند بار به علت ادراربیدار میشم بضی وقت ها ادرارم نمیاد یا خیلی کم میاد مشکل از چیه وباید چه کار کنم چون خیلی اذت هستم شبا وضمنا این مشکل روفقط شبها دارم وسنواز کلیه وپروستات گرفتم بردم دکتر دکتر گفت موردخاصی نداره وسن من هم۲۸هست