سلام من دوماهه که عمل کردم دکتر یسری دارو برام نوشته بود که مصرف میکردم متاسفانه اسم یکی از اونها رو فراموش کردم میخواستم دوباره تهیه کنم یه قرص آبی رنگ بود. کسی اسمش رو میدونه؟