سلام

دكتر بنده عمل ميكروسكوپي واريكوسل انجام دادم پيشتون
اما كناره بيضه هام انگار داخلش هنوز همون رگ هاي پيچ خورده وجود داره

نظر خود را بنویسید