سلام بر جناب دکتر من 6 ماه بیش عمل واریکوسل چپ انجام دادم اسپرمم قبل عمل 54 ملیون و سرعت 50 به دستور بزشک گفت باید عمل شم پیش ی دکتر خوب عمل کردم ولی نمی دونم چرا بعد عمل 6 ماه گذشته اسپرمم از 54رنلیون رسیده به 15 ملیون و سر عت شده 60 علت کم شدن چیست و راهکار چیست. آیا من میتونم بچه دار بشم یا نه خیلی ازاین بابت ناراحتم

نظر خود را بنویسید