سلام بر جناب دکتر من ۶ ماه بیش عمل واریکوسل چپ انجام دادم اسپرمم قبل عمل ۵۴ ملیون و سرعت ۵۰ به دستور بزشک گفت باید عمل شم پیش ی دکتر خوب عمل کردم ولی نمی دونم چرا بعد عمل ۶ ماه گذشته اسپرمم از ۵۴رنلیون رسیده به ۱۵ ملیون و سر عت شده ۶۰ علت کم شدن چیست و راهکار چیست. آیا من میتونم بچه دار بشم یا نه خیلی ازاین بابت ناراحتم

نظر خود را بنویسید