سلام. با توجه به آزمایشات نیاز به عمل هست یا دارو کافیه؟