سلام وقت به خیر اقای دکتر خواستم بپرسم از کجا مت جه بشیم که نیاز به عمل جراحی الت تناسلی داریم و هزینه عنل رو خواستم بپرسم