سلام آقای دکتر
انجام این عمل عوارض داره، روی بچه دار شدن تاثیر داره،بعد از عمل چند روز استراحت داره،
آیا هر دو عمل (کوتاهی و قطر)با هم انجام میشه؟