سلام دکتر من ۲۶ سالمه چند ساله متاهلم کلیه هام کوچک شدند و کراتینم ۱.۹
ادرارم قطع و وصل میشه و جدیدا هنگام خروج منی سوزش حس میکنم که باعث میشه هیچ لذتی نبرم به نظر شما مشکلم چیه؟