سلام اقای دکتر بنده چند ساله که بنا به تسخیص دکترا عفونت پروستات دارم قرص برام تجویز کردن خوب نشدم آیا اثر درمانی شوک ویو دائمی است یا موقتی