سلام خسته نباشید…دکترم بهم سیپروفلوکساسین داده ۱۰-۱۵روز باید بخورم…
اگر بعد از ۱۵ روز بازهم منیم زرد رنگ باشه یعنی عفونت از بین نرفته درسته؟چیکار باید بکنم اگر بازم زرد بود؟

نظر خود را بنویسید