سلام بر شما مادرم گلبول سفید در ادرار دارند و کمی پروتئین و نیترانشونم مثبته چکار باید بکنیم به ایشون بخاطر امبولی ریه اکسیژن وصله و قرص فوروزماید می خورن که ادرارشون فوق العاده بیشتر میشه و بی اختیار میشن

نظر خود را بنویسید