سلام
پسرم دوازده ساله است، حدود یک سال پیش ختنه اش کردم. ولی از همون موقع آلت تناسلیش کوچیک مونده و بزرگ نمیشه.
قبلا صبح که از خواب بیدار میشد و دستشویی داشت. آلت تناسلیش بزرگ و مثل حالت نعوظ بود ولی بعد از ختنه شده کوچیک مونده و بنظرم مشکلی براش پیش اومده؟
راه چاره چیه آقای دکتر؟؟

نظرات (1)

سلام وزنشو باید کم کنه

Comments are closed.