سلام دکتر بنده ۱۸ سالمه عکس صفحه استخوانی انداختم نوشته بود سن استخوانیم ۱۹ و صفحات بسته و طول الت ۱۰ هست ایا میشه بزرگ کرد بدون جراحی