من هم حدود یک ماه میشه که در هر دو سمت کلیه این ضربان را دارم. هر چه سرچ کردم چیزی دستگیرم نشد.
مرد ۴۰ ساله
بدون مشکل قبلی
بدون درد در کلیه و مثانه
بدون تغییر در تعداد، حجم و رنگ ادرار
میرتازاپین ۱۵ برای اضطراب استفاده میکنم

ممنون میشم راهنمایی کنید.

نظرات (1)

سلام،ضربان ارتباطی به کلیه نداره و به اعصاب کمری و عضلات اطراف کلیه مرتبطه

نظر خود را بنویسید