سلام در سونو زده تصویر ناحیه هایپراکو به ابعاد تقریبی ۲۶*۳۱ میلیمتر با نواحی سیستیک داخلی با حدود نسبتا مشخص در کورتکس قسمت فوقانی میانی کلیه چپ دیده می شود مشکل چیست؟

نظرات (1)

سلام حتما نیاز به انجام سی تی اسکن شکم و لگن دارید

Comments are closed.