سلام چند وقت آلت تناسلی بلند نمی شود وزود می خوابد به ثانیه ومن مثل کیله دارم می خواهم بینم از چی هست که این طوری شدم و شهوت اصلا دیگه ندارم

نظر خود را بنویسید