سلام بنده سن ۶۴ ساله هستم که الان مدتی آلت شل شده وسفت نمیشود باتوجه باینکه مدتی تریاک استفاده میکردم والان همدارم اپیوم استفاده میکنم آیا احتیاج به دارو دارم یا اینکه حضوری خدمت برسم با تشکر