پسر من ۶سال و نیمه هست.
شب ادراری داشت و یکسال پیش دکتر اطفال براش اسپری بینی دسموپرسین تجویز کرد و بعد از مصرف خوب شد.
ولی الان ۲هفته هست که مجددا مشکلش شروع شده.
البته نوزاد جدید ۴ماهه داریم و هم من و هم همسرم در کودکی مشکل شب ادراری را داشتیم.
باید چه کار کنم؟