سلام
بنده ۳۰ سالمه مجرد
حدودا سالی یع بار دوبار برا من شب اداری اتفاق میفتد
احساس میکنم هر وق بیشتر رابطه جنسی دارم شب اداری دارم
امشب ۲ بار تو خاب جنب شدم
فردا شبش شب ادراری داشتم
البته امشب مایعات هم زیاد خوردم مخصوصا چایی،دوغ