اختلاف ضخامت پارانشیم کلیه های چپ و راست به میزان 3 میلی متر و اختلاف طول 1 میلی متر آیا نکته هائز اهمیت و نگران کننده ای هست؟مقدار مجاز این اختلاف چقدر هست ؟

نظرات (1)

نظر خود را بنویسید