سلام ابعاد کلیه های من بزرگتر از حد نرمال یکی ۴۵×۱۳۵ و یکی۴۶ ×۱۳۵
کیست های متعدد در هر دو کلیه مشاهده میشود ، ابعاد کیست ها از ۵-۳۵ م م
مثانه و مابقی نرمال
و همچنین نوشته بیماری پلی کیستیک (اتوزومال غالب )
خطرناکه؟ نیاز به جراحی داره؟

نظرات (1)

سلام نیاز به جراحی نیست ولی باید رژیم غذایی رعایت کنید

Comments are closed.