سلام دکتر من۲۵سالمه سونوگراعفی دادم مثانه ام ۳میلیمتر ضخیم که مطرح ککنده سیسیت میگه استچند ساله این طوریه و وسواس عملی شدید داشتم رفتم دکتر قرص فلوکسامین ۱۰۰ داد ۳ماهه خوردم و گاهی کیسه اسپرم من مر میشه ایت میشم باید تخلیه کنم تا ارام شوم و چند روز این طوریه که گاهی از الت من ترشح شبیه چرکی میاد نمیگم که چرکی و گاهی هم ترشح سفید رنگ و اگه با کوچکترین اندازه نوک سوزن تحریک بشم خصوصن لطفا راهنمایی کنید که مسکلی نیست نگرانم خواهشن فقط دقیق راهنمایی به من بدهید متشکرم ممنون ببخشید شرمنده

نظر خود را بنویسید