هیدرونفروز خفیف در کلیه راست به دیامتر قدامی خلفی لگنچه ۱۲م م رویت شد که پس ازتخلیه مثانه نیز همچنان با میزان کمتر رویت گردید سونوگرافی پیگیری توصیه میشود
مثانه حاوی ادرار با ضخامت جداری نرمال و حاشیه مخاطی صاف فاقد توده جداری یا سنگ حاوی مقداری ذرات کریستال شناور دیده شد
دکتر خودم گفت چیزی نیست میخواستم نظر شما را هم بدونم

نظرات (1)

سلام بهتره سی تی اسکن شکم و لگن انجام دهید

Comments are closed.