سلام موقع که خوابم التم بدجور سوزش و درد میگیره و مایعی سفید رنگ شبیه منی بیرون میاد و تا ادرار نکنم خوب نمیشه
البته وقتی التم سفته این اتفاق میافته

نظرات (1)

سلام عفونت مجاری ادراری دارید و نیاز به انتی بیوتیک دارید

Comments are closed.