امروز صبح ادرارم همرا با درد مثانه بود و بعد سوزش و تکرر هم داشتم
ی مقدار هم پهلوی سمت راستم درد میکنه
با دکتر زنان صبحت کردم
دو نوع قرص دادن
میخوام بببینم تحویز دکتر درست بوده
و شما تایید میکنید

نظرات (1)

سلام بهتره سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری از نظر سنگ کلیه انجام بدید

Comments are closed.