با سلام حدودا یک ماه سوزش و تکرر دارم دکتر زنان رفتم آزمایش ادرار دادند ولی گفتن نیاز به تکرار داره ولی دکتر دارو تجویز کرده بود سیمرو خوردم جواب نداد بعد نیترو و بعد مارونیدازدل باز به دلیل سوزش به دکار دیگر مراجعه کردم روزی دو تا ۴روز ۸تا جنتا مایسین تزریق کروم هنوز سوزش وتکرر هست کمتر از اول ولی هست سونو کلیه و مثانه مشکل نبود کیست هنوراژیک حدود ۴ سانت دارم ایا مشکل از اینه داروها اثر تدلشتن هسته شدن و در عذابم راهنمایی بفرملیید

نظرات (1)

سلام با دارو درمان میشه

Comments are closed.