سلام من موقع جنابت درخواب سوزش احساس میکنم وبعضی مواقع هم نافم تازیرشکمم به مدت یک روز دردمیکند درسال وبعضی مواقع وقتی روشکم میخابم یک لحظه این حالت پیش میادلطفا کمکم کنید

نظر خود را بنویسید