سلام خسته نباشید اقای دکتر من حدودا چند سالیه در یک نقطه ی خاص در مجرا هنگام ادرار احساس سوزش دارم و گاهی در ادرارم خون دیده میشود ازمایش های ادراری و سونوگرافی انجام داده م جواب ازمایشات هیچی را نشان نداده اند البته در ازمایش ادرارم کمی خون وجود داشت و البته در مقدار ادرار اصلا مشکلی ندارم و به مقدار طبیعی ادرارم خارج میشود و همچنین بعضی وقت ها چند قطره ای ادرار و کمی خون بعد از تمام شدن و دفع ادرار از بدنم خارج میشود