سلام آقای دکتر نوک آلت تناسلی من میسوزه فرقش این است ک من فشارش میدم میسوزه
و واقعا به پاسخ شما نیاز دارم چون استرس خوابو از من گرفته

نظرات (1)

سلام ،آزمایش ادرار از نظر عفونت لازمه

نظر خود را بنویسید