سلام آقای دکتر. من۱۸سالمه.بعد از خود ارضایی به مدت ۱۰ دقیقه در سر آلت سوزش دارم .و خیلی زود ارضا میشم حداکثر ۲ دقیقه میکشه