مدت 5 ماه است سوزش مجرای ادرار دارم در این مدت سونوگرافی سیستوسکپی عکس رنگی از مجرا گرفتم .تنها التهاب در مجاری دیده شده . در ضمن در این مدت آنتی بیوتیکهای متفاوتی ازیترو.سیپرو.تاوانکس .استفاده کردم.

نظرات (1)

سلام،با تزريق محلول مشكل شما قابل رفع است

نظر خود را بنویسید