مدت ۴سال است بدلیل برخی مشکلات داروی آسنترا۱۰۰هر روز استفاده میکنم .مشکلم برطرف شده ودکتر میگوید باید ادامه دهم اما مدتی است شبها بعد از ادرار سوزش شدیدی در ناحیه تناسلی احساس میکنم وهمزمان دچار افت فشار شدید میشوم . لطفا راهنمایی کنید