سلام آقای دکتر سوزش ادرار دارم بعضی موقع که ادرار میکنم سوزش دارد ولی بار های بعدش سوزش ندارم ولی اگر چند ساعتی دستشویی نروم یا خودم یه مقدار کنترل کنم موقع خروج از نواحی سر آلت دوباره دوچار سوزش ادرار میشوم

نظرات (1)

سلام،آزمايش ادرار از نظر عفونت مجاري ادراري لازمه

نظر خود را بنویسید