سلام اقایه دکتر من نزدیک چهار ماهه عفونت دارم پیش چن متخصص اولوروژی هم رفتم همه ان تیبوتیک هارو هم مصرف کردم بالایه ده بارهم هم امپول سفتری اکسون زدم با امپولایه دیگه دوباره رفتم ازمایش کشته ادارار دادم باز دکتر بهم امپول ولی بازم ترشح سفید رنگ میاد بیرون ازم