سلام‌. حدود ۳ هفته اس دچار مشکل سوزش ادرار هستم . در حین ادرار سوزش ندارم ولی داخل مجرای ادراری میسوزه. وقتی هم که مایعات کمتر مصرف کنم که دیگه امانم بریده میشه. آزمایش ادرار هم دادم . ممنون میشم راهنمایی کنید